Katalog

Katalog

Katalog

Reklamın ve tanıtımın büyük önem kazandığı günümüzde kullanılan Kataloglar, firmaların ya da kurumların ürünlerini ve hizmetlerini tanıttıkları kitapçıklardır.

Write a Message

Your email address will not be published.

Enter your keyword