[:tr]Katalog[:en]Catalog[:de]Katalog[:]

[:tr]Reklamın ve tanıtımın büyük önem kazandığı günümüzde kullanılan Kataloglar, firmaların ya da kurumların ürünlerini ve hizmetlerini tanıttıkları kitapçıklardır.[:en]The catalogs are booklets where companies or entities introduce their products and services in today’s world where advertising and promotion are of great importance.[:de]Die heute verwendeten Kataloge, in denen Reklame und Werbung von großer Bedeutung sind, sind Broschüren, in denen Unternehmen oder Institutionen ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen.[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.