İletişim

İletişim FormuAydınlatma Metnini okudum. Paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine açıkça rıza gösteriyorum.

Okudum

İletişim Bilgilerimiz

  • Birlik Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mah. 3. Sok. No:4 Tuzla, İSTANBUL

  • 0 (216) 307 10 70
  • 0 (216) 307 10 77

Enter your keyword

[:tr]

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nema Basım Yayın San. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi İletişim Formu Hakkında tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Birlik O.S.B, Aydınlık Mh. 3. Sk. No:4, 34953 Tuzla/Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya sengul@nemabasim.com e-posta adresine iletebilirsiniz.[:]